PROLEPSIS INSTITUTE (GR)

“Önleyici Tıp Kurumu, Çevre ve İş Sağlığı Enstitüsü Prolepsis, 1990’dan beri tıbbi araştırma, sağlığı geliştirme, çevre ve iş sağlığı alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
Sağlığın temel bir hak olduğuna dair güçlü bir inanca sahip olan Prolepsis, 1991’den beri halk sağlığı alanında, çeşitli sağlık konularında ve kadınlar gibi, göçmenler, çocuklar, politika yapıcılar, diğer STK’lar ve karar vericiler gibi geniş hedef kitlelerini hedefleyen farklı sektörlerde inisiyatifler tasarlayarak ve uygulayarak öncü bir rol üstlenmiştir. 30’dan fazla AB’ finansmanlı ve sayısız ulusal projenin koordinatörü ve ortağı olan Prolepsis, sağlığın teşviki, sağlığı eğitimi, tıbbi araştırma, politika değişikliği ve sağlık eşitsizliği ile mücadeleyi hedefleyen, diğer kurumlarla işbirliği içinde araştırma, uygulama ve eğitim girişimlerinde rol üstlenmiştir.”