INEUROPA SRL (IT)

InEuropa, Avrupa fonlarına erişimde kamu ve özel kuruluşlara yardım, eğitim ve bilgi sunan, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasını kolaylaştıran bir İtalyan şirketidir. Buna paralel olarak InEuropa, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim, öğretim ve güçlendirilmesine odaklanan kendi Avrupa projelerini yapılandırmakta ve ayrıca çevresel davranış değişikliğini de desteklemektedir.