CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CY)

“CSI, Sosyal İnovasyon, Girişimcilik, Eğitim, Sistem Rasyonalizasyonu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Global Sağlık Süreci – Yaşam Bilimleri, Adli İş Ara Buluculuğu, Gençlik Gelişimi ve Motivasyonu, ve Hedef ve Amaca Yönelik Kaynak Planlama alanlarında 50 yıldan fazla süredir kollektif deneyime sahip uzmanları bünyesinde istihdam etmektedir.

Ekip, sistematik problemlerin tanımlanmasını ve zorlu sosyal problemlere akıllı ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek için deneyimlerini paylaşmaktadır.

Bu çözümler, paydaşlarla çeşitli etkileşim katmanları aracılığıyla geliştirilmiştir. Sosyal inovasyon sürecinin, sosyal adalete ulaşmak, sistematik sorunları çözmek, bireyler ve kuruluşlar için fırsatlar sağlayabilecek çözümler geliştirmek için güçlendirildiğinde yaşam kalitesini arttırdığına inanıyoruz.”