BOSEV (BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) (TR)

Kısa adı BOSEV olan Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş sebeplerinden en önemlisi; toplumda hissedilir derecede belirgin hale gelen, Sağlık, Eğitim, Ekonomik ve kültürel alanlardaki yetersizlik, dengesizlik ve düzensizliklerin bir nebze olsun aşağıya çekilmesi; bu alanlardaki boşlukların doldurulmaya çalışılması ve bunlara karşılık, hayır sahibi olmaya yönelik toplumsal duyguların aktif hale getirilmesi, toplumda denge unsurunun oluşması, fikir ve iradesi; vakıf müessesesinin doğmasına neden olmuştur.