ASTERES SCRL – SOCIETA’ COOPERATIVA (IT)

“Asteres ASTERES, aşağıdaki hedeflere sahip işbirlikçi bir topluluktur: uluslararası meseleler konusunda farkındalık oluşturmak, Avrupa Birliği’ne dahil olma duygusunu teşvik, gençlerin ve yetişkinlerin serbest dolaşımını ve olumlu yönelimlerini teşvik etmek için girişimleri örgütlemek, desteklemek ve teşvik etmek, iş piyasasına dahil olmaktır.
Entegrasyon ve vatandaşların demokratik katılımı lehine eğitim, iş, kültür ve sanat alanında girişimler ve hizmetler tasarlayor, organize ediyor ve destekliyoruz. Eğitim yollarının ve eğitim kaynaklarının tasarlanması ve yaratılması yoluyla ASTERES, yabancı vatandaşların ev sahibi toplumdaki entegrasyonunu, genç ve yetişkin işçilerin iş piyasasına olumlu katılımını, insanların yerel kimlik bilincini ve Avrupa’ya ait olma hissi ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Başlıca deneyim alanlarımız: mesleki rehberlik, dil öğrenme ve CLIL, teknolojiyle geliştirilmiş eğitim yollarının oluşturulmasıdır.”