Çiktilar

Çikti 1

Ulusötesi Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ekosisteminin Haritalanması ve Metodolojik Çerçeve

Çikti 2

Müfredat, Film şeritleri ve İçerikler

Çikti 3

Etkileşimli Web platformu, öğrenme ortamı, uygulamalar ve dijital öğrenme araçları

Çikti 5

Eğitim Uyum Seti Tasarımı ve Geliştirilmesi

Çikti 4

Pilot Test Uygulamaları Uluslararası Raporu

Çikti 6

Çoklayıcı Etkinlikler