Hakkında

Projeye Genel Bakış
iHeal Projesi Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında finance edilmiş, ve yaşlıların elektronik sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak bir eğitim programı oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, yaşlı Avrupa nüfusuna (50+) yönelik dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek, bunun için kapsayıcı, etkileşimli ve kullanıcı dostu bir dijital platformun tasarımını ve geliştirilmesini sağlamaktır.
Amaçlar
Proje, yenilikçi bir bilgi teknolojisi aracının geliştirilmesi, bununla ilişkili hizmetler, kaliteli yaşam boyu öğrenme için pedagojik uygulamalarda sonuçların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bir uygulama ile desteklenecek çevrimiçi bir eğitim platformu olan araç, internet üzerinden çekiciliği ve yüksek erişilebilirliği ile benzerlerinden ayrılacaktır. Ağımızın dijital sağlık okuryazarlığı öğrenme ve eylem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, işbirliği, vizyon, deneyimin yanı sıra en son bilgi teknolojisiyle donanmış uzmanlarımızla olan geçmiş tecrübesi ve deneyimi, bu dönüştürücü, katılımcı öğrenme ortamının tasarımını ve geliştirilmesini büyük ölçüde sürdürülebilir kılacaktır. Gelecekte, sürdürülebilir öğrenme için dijital araçlarla donatılmış sosyal etkileşim umutlarını artıracaktır.
Hedefler

 • Dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için (dijital sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi ve sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde kullanılması) yaşlanan nüfusa yönelik özel araçlar ve eğitim sağlamak.
 • Yaşlı (50+) AB Vatandaşlarının dijital sağlık okuryazarlığı ile ilgili ihtiyaçlarını anlayın ve tanımlamak.
 • Sağlık okuryazarlığını geliştirmek bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, tedaviye uyum.

Eylemler / Çıktılar

 • Ulusötesi Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ekosisteminin Haritalanması ve Metodolojik Çerçeve.
 • Müfredat, Film şeritleri ve İçerikler.
 • Etkileşimli Web platformu, öğrenme ortamı, uygulamalar ve dijital öğrenme araçları.
 • Pilot Test Uygulamaları Uluslararası Raporu.
 • Eğitim Uyum Seti Tasarımı ve Geliştirilmesi.
 • Çoklayıcı Etkinlikler.

Sonuçlar

 • Yeterli sağlık okuryazarlığı ve refah öğrenme ve yetişkin gruplarda ilişkili değerler, tutum ve davranışların karşılığı.
 • Modern toplumda aktif katılımını teşvik etmek amacıyla bilgi okuryazarlığının yeni formu.
 • Ağ ortakları ve AB’de yetişkin eğitimi alanında aktif kuruluşlar arasında iyi uygulamaların değişimi.