Πλατφόρμα

Free

Ενότητα 1: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς να γίνετε αυτόνομοι χρήστες

See more...

Free

Ενότητα 2: Ηλεκτρονική ασφάλεια, ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο και προστασία των προσωπικών δεδομένων

See more...

Free

Ενότητα 3: Αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών στο διαδίκτυο

See more...

Free

Ενότητα 4: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων

See more...

Free

Ενότητα 5: Πληροφορίες και εφαρμογές (apps) για θέματα προαγωγής υγείας

See more...

Free

Ενότητα 6: O ψηφιακός ασθενής

See more...

Free

Ενότητα 7: Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (Διαχείριση δεδομένων υγείας)

See more...

Free

Ενότητα 8: Πλοήγηση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας

See more...