Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1

Χαρτογράφηση των δεδομένων σχετικά με το Ψηφιακό Αλφαβητισμό Υγείας στο διεθνές περιβάλλον και δημιουργία Μεθοδολογικού Πλαισίου

Αποτέλεσμα 2

Πρόγραμμα Μαθημάτων/Διδακτέα ύλη, Εικονογραφημένα Σενάρια και Περιεχόμενο

Αποτέλεσμα 3

Διαδραστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα, Περιβάλλον Εκμάθησης, Εφαρμογές και Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης

Αποτέλεσμα 5

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείων Εκπαιδευτικής Προσαρμογής

Αποτέλεσμα 4

Έκθεση διακρατικής πιλοτικής εφαρμογής

Αποτέλεσμα 6

Εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης