Περιηγηθείτε στην πλατφόρμα

Συντομα διαθεσιμη

Η πλατφόρμα του iHeal θα υποστηρίζει διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον αλφαβητισμό υγείας, θα αναλύει σχετικούς κινδύνους και οφέλη, θα αξιολογεί την εγκυρότητα και ποιότητα των πληροφοριών και θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με υπηρεσίες υγείας. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, θα παρέχει λεξικό βασικών ιατρικών όρων και πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην κάθε χώρα, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσω κινητών πλατφόρμων/εφαρμογών. Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες για την υγεία και την ευγηρία. Η εισαγωγή και μόνο της ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των παροχών υγείας κατά 20%. Επιπλέον, η ΤΠΕ ενισχύει τη δυνατότητα των χρηστών όλων των ηλικιών να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματα που αφορούν στην υγεία τους.