Ενότητα 1: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς να γίνετε αυτόνομοι χρήστες

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ενότητα 1: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς να γίνετε αυτόνομοι χρήστες


Εισαγωγή


Η Ενότητα 1 αυτού του μαθήματος απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και πώς να σερφάρουν στο Διαδίκτυο σωστά και με ασφάλεια. Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για την Υγεία βρίσκονται στο κέντρο του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Υγείας. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη ενότητα θεωρήθηκε σκόπιμο να ξεκινήσει με μια σύντομη εξάσκηση στις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες και αποτελούν βάση για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την Ενότητα στις δικές σας ανάγκες, επομένως ενδέχεται να αποφασίσετε να παραλείψετε Μέρη ή Θεματικές των οποίων το περιεχόμενο γνωρίζετε ήδη, αν και συνιστάται να ακολουθήσετε όλη την Ενότητα καθώς μπορεί να προκύψουν κάποιες επιπλέον χρήσιμες συμβουλές.

laptop-macbook-pro-office-computer-18105.jpg
Module Content

Expand All